Gmina SuwaƂki obchodzi 50-lecie

Dnia giĆŒycki portal radio5.com.pl opublikowaƂ artykuƂ pod tytuƂem: "Gmina SuwaƂki obchodzi 50-lecie",

w ktĂłrym piszą, ĆŒe "SuwaƂki 50-lecie ƛwiętowaƂa dziƛ (24.01) gmina SuwaƂki. Z tej okazji samorząd zorganizowaƂ uroczystą sesję Rady Gminy z udziaƂem wielu goƛci.".

Zachęcamy do przeczytania wiadomoƛci na stronie portalu radio5.com.pl.