Litewska minister w SuwaƂkach

Dnia giĆŒycki portal radio5.com.pl opublikowaƂ artykuƂ pod tytuƂem: "Litewska minister w SuwaƂkach",

w ktĂłrym piszą, ĆŒe "SuwaƂki SuwaƂki odwiedziƂa dziƛ (17.03) Jurgita Ć iugĆŸdiniene, Minister Oƛwiaty, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej. Chodzi o spotkanie z przedstawicielami suwalskiego".

Zachęcamy do przeczytania wiadomoƛci na stronie portalu radio5.com.pl.